CommuniCards® utvecklar individers:

-   kommunikationsförmåga
-   förmåga att reflektera
-   förmåga att samtala om känslor
-   sociala färdigheter
-   förmåga att interagera med andra människor
-   förmåga att lyssna och reflektera
-   förmågan att beskriva och berätta  

 

Referenser

"CommuniCards använder vi för att skapa samtalsämnen tillsammans med våra gäster som har en demensjukdom. För våra gäster väcks minnen och känslor till liv. Korten tillför även en stunds gemenskap och delaktighet. Var och en får göra sin röst hörd vid varje tillfälle, vilket vi anser vara viktigt! I vår yrkesroll upplevs det att vi kommer närmare våra gäster. Genom att höra deras berättelser lär vi känna varandra bättre. Vi tycker även att det är viktigt att vi som personal är med och deltar, då vi också delger dem våra minnen och känslor!" Örngruppens dagverksamhet, Örnsköldsvik.

"Jag bär alltid med mig CommuniCards, har dem i dataväskan som följer med mig på olika möten. Korten hjälper till att sätta ord på olika känslor eller upplevelser på ett lekfullt sätt. Det gör bland annat att det inte blir så svårt att ta upp och berätta om saker som kan upplevas som jobbiga eller negativa. Bland annat har jag använt korten när vi startat upp en ny större aktivitet med medarbetare som inte jobbat ihop sedan tidigare. De fick då berätta hur de ser på det jobb de tillsammans skulle utföra samt utvärdera den genomförda insatsen. I liknande möten kan man både reflektera över vad som har gått bra, vad som funkat mindre bra men också berätta vad man lärt sig och kommer ta med sig i sitt fortsatta arbete. Det finns väldigt många användningsområden och jag har bara fått positiva reaktioner när jag använt CommuniCards." Annelie Nordin, projektledare

"I mina stödjande samtal använder jag CommuniCards som en förstärkning när vi finner, eller vill finna, en känsla i kroppen. Beroende på var vi är i processen använder jag korten på olika sätt. När vi pratar om vilken känsla som finns av att exempelvis "vara i mål" eller "när jag mår bra" får kunden berätta vad bilden betyder för denne och om känslan. Om det är en bra känsla där jag ser att kunden blir stärkt brukar jag uppmuntra att ta ett foto med mobilen för att kunna plocka fram bilden och känslan när det behövs. I mitt arbete ser jag CommuniCards som ett verktyg jag kan erbjuda mina kunder så de får med sig så mycket som de är redo för."           Camilla Hammarström, www.hallimac.se